Členské na rok 2015

Pripomíname záujemcom o členstvo na rok 2015 a členom, ktorí si chcú členské predĺžiť na ďalší rok, že tak môžu urobiť za nasledovných podmienok.

Informácie o tom prečo sa stať členom nájdete tu a výhodách pre členov tu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.