Výstava v Budapešti 2013

Výstavu venovanú 30. výročiu založenia univerzitného bonsai klubu sme navštívili vo štvrtok. Okolo 14.00 výstavu slávnostne otvoril osobne velvyslanec japonska v M.R. Kvalita stromov  bola na vysokej úrovni, avšak pre mňa všetky známe – nič nového, netradične vystavené v jednom dlhom rade cca 150m – nepôsobilo to dobre. Paralelne prebiehala aj výstava /japonských/ záhrad. Ale bolo konečne pekne, 20°C.

Julo Kolesár
člen prezídia