Výstava svätojánskych rodákov 2013

Výstava sa konala tento víkend v Kultúrnom dome v Moravskom Svätom Jáne. Zúčastnilo sa jej 6 maliarov, 4 maliarky, 1 čipkárka a ja. Keďže na Jána sú v našej obci hody a jarmok, stáva sa aj táto výstava už pomaly tradíciou. Vystavoval som 7 bonsajov a 4 doplnkové rastliny.

Peter Chrena