Výstava ŠUTRY 2019

Výstava ŠUTRY 2019

Podmienky pre vystavovateľov :

  • Na výstave sa zúčastní 25 stromov zo Slovenska
  • Každý vystavovateľ musí byť členom SBA
  • Vystavovateľ môže vystavovať len 1 strom
  • Na výstavu automaticky postupujú všetky ocenené stromy  z národnej výstavy SBA
  • Ďalšie stromy sa vyberajú z ocenených stromov z predchádzajúcich národných výstav SBA
  • Za predpokladu že nie sú stromy z predchádzajúcich výstav v dostatočnej kvalite výherca môže dať aj iný strom.
  • Za predpokladu nenaplnenia množstva 25 stromov, si prezídium vyhradzuje právo výberu stromov do naplnenia počtu 25.
  • Zvoz stromov organizuje SBA.

Info:  info@bonsai-sba.sk

          0910 928 826