Výstava Bonsajov Žilina

Od 22.9 do 26.9.2021 sa koná výstava bonsajov v NOVEJ SYNAGÓGE V ŽILINE. Bližšie info:

https://www.novasynagoga.sk/event/1212-25-stromov-sphera-bonsajov