Výstava bonsajov v Banskej Bystrici – Apríl 2013

logo_klub_bbPrezentácia bonsajovej tvorby v Banskej Bystrici sa úzko spája s podujatím Kvetena – Jarná záhrada, čo je vlastne predajno- prezentačná akcia a tento rok sa už konala po 15 krát. Teda aj nadšenci bonsajov po celé tieto roky ponúkajú návštevníkom možnosť pokochať sa „starými“ stromami rôznych veľkostí, druhov a štýlov. V začiatkoch sa výstava konala v Dome kultúry B. Bystrica a od roku 2007 v okolí Pamätníka SNP, ktorý ukázal, že je priestorom nielen pietnym a reprezentatívnym, ale aj ľudsky prívetivým. Na tomto podujatí sa každoročne prezentuje okolo 80 vystavovateľov a teda množstvo návštevníkov prejde aj okolo výstavky bonsajov. V rámci malého jubilea sme ako Bonsaj klub BB v spolupráci s hlavným organizátorom vydali Katalóg výstavy bonsaj, čo nás veľmi teší a hlavne zostane v tlačenej forme aj nejaká pamiatka. Bonsaj klub BB je neformálne združenie pestovateľov bonsajov, dokonca máme aj nové logo.

katalog_vystavy_bb_2013

Ako je zjavné z fotografií vo fóre, bonsaje sú vystavované na prírodných doskách v dvoch radoch na voľnom priestranstve a pozadie tvorí betónový skelet múzea. Priestorové možnosti sú obmedzené. Aj napriek tomu si myslíme, že sme do aranžovania výstavky dali ľudský cit. Počas výstavy, ktorá trvala 4 dni bola zabezpečená celodenná starostlivosť o bonsaje, v sobotu odborné poradenstvo a ukážka tvarovania. Vystavovali siedmi bonsajisti, všetky stromy boli zahrnuté v kategórii vonkajších, nie izbových bonsajov a viac ako polovica bola jamadori. Záujem zo strany návštevníkov bol značný, hlavne sa zaujímali o pestovateľské postupy, možnosti prežitia na balkónoch panelákov, odporúčané stromy pre začiatočníkov a iné.

Chcem vysloviť presvedčenie, že tohoročnou výstavkou sme nainfikovali potenciálnych bonsajistov a v ďalších rokoch možno zvýšime úroveň prezentácie aj kvalitnejšími bonsajmi. Všetkým bonsajistom ďakujeme za ich pomoc a o rok dovidenia.

 

Vladimír Kriško