VÝSTAVA BONSAJÍ

Moravská bonsajová skupina Vás pozýva na VÝSTAVU BONSAJOV. Ktorá sa koná v dňoch 28. – 30.10.2018. Na nádvorí obecného úradu. Miesto konania: Záhumení 1022, Ostrožská Nová Ves.