Vyhodnotenie virtuálnej výstavy 2020, informácie a predbežné termíny výstav 2021

Vážení priatelia bonsajov a suiseki, členovia SBA,

v mene celého prezídia Slovenskej bonsajovej asociácie, dovoľte nám zapriať  Vám všetko dobré do nového roku 2021. Prajeme Vám aj vašim rodinám najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a viac osobných stretnutí, ako po minulý rok. Ten bol pre nás všetkých netradične náročný a ochudobnil nás o mnohé spoločné podujatia a výstavy našich bonsajov a suiseki. 

Prinášame Vám vyhodnotenie virtuálnej výstavy fotografií, ktoré ste nám zaslali. Počas nášho hodnotenia zaslaných exponátov došlo k viacerým udalostiam, ktoré mali vplyv na avizované pravidlá výstavy. Po diskusii a vzájomnej dohode sme sa v prezídiu zhodli, že podľa fotografií nie je možné zodpovedne vybrať exponáty, ktoré by nás mali reprezentovať na európskej výstave EBA. Stromy a kamene proste treba posudzovať naživo, v priestore. Rozhodli sme sa vybrať z virtuálnej výstavy 10 vystavovateľov, ktorí dostali v hodnotení najviac bodov, ale bez nároku na vystavovanie na najbližšej výstave EBA.

Vo virtuálnej výstave boli teda prezídiom ocenení  títo vystavovatelia bonsajov:

 • Erik Biščák – Borovica málokvetá  pravokorenná
 • Cyril Tatranský – Azalka trojfarebná
 • Dagmar Szabóová – shohin regál
 • Július Kolesár – Drieň obyčajný
 • Juraj Szabó – Borovica lesná isabelia
 • Roman Nieslanik – Borovica horská
 • Peter Vitéz – Borievka čínska
 • Milan Rozkoš – Borievka čínska lesík
 • Karol Klema – Borievka čínska
 • Martina Vyhlídalová – Hloh obyčajný

Zo zaslaných fotografií suiseki sme ocenili tieto:

 • Luboš Špalek – Zelené pohorie
 • Martina Vyhlídalová – pobrežný kameň Taliansko
 • Viera Hojstričová – suiseki regál

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výstavy fotografií zapojili, poslali nám svojich miláčikov a aspoň takto sprostredkovali svoje bonsaje ostatným.

Keďže naša národná minuloročná výstava v Levoči, EBA 2020 v Kromeríži v ČR, ale aj avizovaná jarná EBA 2021 vo Veľkej Británii boli zrušené, spôsob výberu slovenských bonsajov a taktiež reprezentácie talentov NTC na najbližšiu výstavu  EBA bol dohodnutý v prezídiu takto:

 • Najbližšia ohlásená výstava EBA sa bude konať v Čechách v Kromeríži, 24. až 26. septembra 2021. http://eba2021.eu/

Na tejto výstave nás budú reprezentovať stromy a suiseki ocenené na poslednej riadne konanej národnej výstave v Trebišove https://bonsai-sba.sk/narodne-vystavy/17-nv-2019-trebisov/

Súťažiaci, ktorý nebude mať strom z Trebišova v kondícii, má právo vybrať na výstavu EBA iný svoj náhradný strom, ktorý zašle prezídiu na odsúhlasenie.

 • Termín našej národnej výstavy, ktorá sa mala konať v Levoči v roku 2020, bol preložený. Národná výstava SBA v roku 2021 sa bude konať v Levoči, v dňoch 7. až 9. mája 2021.

Na tejto národnej výstave budú volení vystavovatelia, ktorí nás budú zastupovať na EBA 2022

Veríme, že vírus Covid bude v roku 2021 na ústupe, postupne sa budú protipandemické opatrenia uvoľňovať a život sa vráti do normálu. Tešíme sa na Vás na niektorom z najbližších podujatí.

Prezídium SBA