V čínskom múzeu suiseki

Prechádzali sme sa klasickou čínskou záhradou, ktorú sme zhodou okolností objavili pri potulkách Kantonom, známym strediskom južnej Číny. Nechávali sme sa viesť záhradným chodníčkom stále ďalej a ďalej, až sme za mostíkom cez malú riečku a peknou scenériou zo starých bonsajov na jej brehu objavili nenápadný prí­zemný domček. Vošla som pootvorenými dverami dnu a v miernom prítmí som sa dívala na desiatky kameňov uložených na podstavcoch tohto zvláštneho múzea. Suiseki. Kamene z rôznych miest mno­hotvárnej Číny a Taiwanu, v ktorých zberateľ objavil ich vnútornú krásu a vý­poveď o človeku a prírode. Prechádzala som sa po­medzi ne a vdychovala som celou dušou ich tiché žiarenie a nesmierny pôvab. Ochotná strážkyňa múzea vidiac môj neskrývaný obdiv poodhŕňala ťažké závesy z veľkých okien a v pri­rodzenom svetle a v hre tieňov dostali prastaré kamene nový rozmer.

Život kameňa

Mnohé filozofické a náboženské systémy a učenia, ktoré vznikli v prie­behu histórie človeka, videli v jednoduchých kameňoch viac, ako kus neživej hmoty. Ľudia cítili ich vibráciu a žiarenie. Preciťovali pulzáciu kameňa a vní­mali jeho dych. Pre mnohých učencov Východu bol kameň rovnako živý ako zvieratá, rastliny a ľudia. Bol symbolom, hádankou i odpoveďou. Bol výzvou i poznaním. Slávni učenci, kto­rých mená a myšlienky nás dodnes napĺňajú úc­tou i svetlom poznania meditovali s kameňmi, vciťovali sa do nich a nachádzali v nich večné paralely žitia, platiace dnes práve tak ako platili pred tisícročiami, pretože platia v nekonečnom „Tu a te­raz“.

Podobenstvo

Konfucius, fascinovaný najuctievanejším kameňom východnej Ázie po­vedal: „Nefrit je mäkký, hladký a lesklý – podobný dobru. Je tvrdý, pekný a silný – podobný umu. Jeho okraje sú ostré, ale nerežú – podobne ako spra­vodlivosť. Smeruje k zemi ako milosrdenstvo. Pri údere vydáva zvonivý zvuk, podobný hudbe. Škvrny v ňom nie sú ukryté, ale zvyšujú jeho krásu – podobá sa pravde. Jeho žiara sa podobá ne­beskému kráľovstvu a jeho nádherný mate­riál narodený v horách a vode je podobný Zemi.“

Suiseki

Suiseki sú kamene, ktoré príroda formovala tak, že svojou štruktúrou, tvarom a svojou silou vyvolávajú v človeku predstavu pokojnej krajiny i divo­kých hôr, ostro­vov, skalných roklín a vodopádov, obrazy zvierat, rastlín a ľudí. Zväčša nebývajú menšie ako ľudská dlaň a ani nie väčšie, ako môže človek uniesť. Suiseki – to je vlastne pohľad na prírodu a jej precítenie cez kameň, ktorý je súčasťou prírody práve tak, ako naše predstavy, ktoré evokuje. Suiseki majú svoju náladu i atmo­sféru, tiché, ale aj bičujúce žiarenie. Človek nezasa­huje do ich vzhľadu. Iba vhod­ným umiestnením a orientáciou zvýrazňuje to, čo mu príroda našepkáva.

Kúsok histórie

Suiseki podobne ako bonsaje majú svoj pôvod v starej Číne a patrili k záľu­bám privilegovaných vrstiev. V 7. – 11. storočí sa začali importovať do Ja­ponska, kde si mnoho slávnych osobností zakladalo svoje zbierky kameňov. Najslávnejším je snáď kameň cisára Go Daigo (1288 – 1339), ktorý sa dnes na­chádza v zbierkach múzea Tokugawa v Nagoji. Šogún Ashikaga Yoshimasa (1436 – 1490) začal ako prvý umiestňovať vzácne kamene počas čajového obradu do výklenku zvaného To­konama podobne ako bonsai či ikebanu. Vďaka nemu sa táto tradícia rozšírila po celej krajine. V dobe Edo (1603 – 1867) sa tvorba suiseki rozšírila medzi najširšie vrstvy obyvateľstva a vďaka vrúcnemu vzťahu Japoncov k prírode zostala aktuálnou až podnes.

Bonsai a suiseki

Bonsai a suiseki majú mnoho spoločného. Je zvláštne, že najmä pesto­vatelia bonsajov oceňujú i krásu a múdrosť kameňov. Kamene sa často použí­vajú na dotvo­renie bonsajov, ale aranžujú sa i samostatne. Kameň pomáha po­chopiť strom a strom pomáha pochopiť kameň na určitej úrovni poznania. Bonsai i suiseki potrebujú starostlivosť človeka, ktorá zvýrazní ich vek a hod­notu. Strom i kameň hľadajú vhodnú misku zvýrazňujúcu ich výpoveď, ktorá sa stáva súčasťou diela. Bonsai i suiseki pomáhajú ľuďom nájsť priateľstvo, po­znanie, pokoj a mier. Seba samého.

Suiseki v Nitre

Ak ste v navštívili 1. alebo 2. ročník medzinárodnej výstavy bonsajov Bonsai Slovakia, ktorú sme v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex pre Vás pripravili v apríli tohto a minulého roka, možno i Vás oslovila krása vystave­ných suiseki. Na poličkách tichučko žiarili krásne exponáty slovenských bon­sajistov, ale i dva uni­kátne exempláre, ktoré sme priniesli na Slovensko z väč­šej diaľky. Boli to kamene krásne a slávne. Dlhé veky ležali bez povšimnutia, kým ich nezdvihli pozorné ruky človeka, ktorý v nich uvidel čosi viac. Hary Hirao majiteľ najznámejšej zbierky sui­seki v USA jeden z nich venoval Piovi Notterovi, bonsai majstrovi svetového mena. Tento kameň z Kalifornie ležal predo mnou a ja som z neho čítala to, čo tu má byť napísané. Kameň mal svoju históriu, patinu i osobitý výraz. Bola v ňom istota a silné ego. Pripomínal mi vulkanický ostrov, pevný a neprístupný. Avšak v každom človeku evokuje čosi iné. Čosi iné vytiahne z hlbín duše a mysle na povrch. Odkrýva skryté.

Teplejším dojmom pôsobil hnedý oblý kameň z Malajzie, ktorý sa z rúk Arishige Matsuura, prezidenta Japonskej suiseki asociácie dostal do talian­skeho Crespi bonsai múzea a odtiaľ na chvíľu k nám do Nitry. Svojím vrásne­ním pripomínal ľudský mozog, tvarom srdce človeka. Bolo v ňom teplo, pokoj a pohladenie.

Kamene z Ázie

I v múzeu suiseki v ďalekom Kantone nás k sebe pritiahol jeden ne­všedný kameň. Podobné exempláre, zdobia zbierky suiseki po celom svete. Je to tmavý, takmer čierny kameň vulkanického pôvodu, v ktorom sa vynímala zvláštna kresba v tvare bielych chryzantém. Kvietkov, ktoré sa v Číne tešia veľkej obľube. Chryzanté­mový kameň. Kúpili sme si ho pre vlastné potešenie i pre radosť ostatných. Určite sa s týmto kameňom osadeným do malého samo­rastu budete môcť stretnúť i Vy pri niektorej z ďalších výstav Bonsai centra Nitra. Spolu s malebnými kamienkami, ktoré sme nazbierali na vulkanickom Taiwane.
Pozývame Vás i do Bonsai centra Nitra, kde môžete obdivovať rôzne minerály, ametystové drúzy, veľké kryštály, tie najkrajšie polodrahokamy, mu­šle a skamene­liny. Zvláštnosťou sú kamene z ďalekej Indie, ktoré pod názvom Šivalingam pozná snáď celý svet. Vznikajú na jedinom mieste na svete, kde ich vody rieky obmývajú do presného tvaru vajca. Tieto kamene veľmi uctievané v Indii sa pokladajú za mi­moriadne silné generátory energie, ktorá tak veľmi chýba či uniká i mnohým z nás.

RNDr. Alena Ondejčíková
Bonsai centrum Nitra