Účasť SBA na kongrese EBA-ESA v Lorce

Informácia o reprezentácii SBA na kongrese EBA v Španielsku:

Delegát SBA: Marián Pekarík

Porodca na súťaži talentov: René Lempeľ

Účasť na súťaži talentov: Erik Križovenský

O reprezentáciu SBA na výstave bonsajov nikto neprejavil záujem, takže SBA tam zastúpenie nebude mať. Španielsko je naozaj ďaleko, cesta tam je drahá. Podobná situácia bola pred niekoľkými rokmi aj v Trevarez ležiacom v najzápadnejšom cípe Francúzska.

Čo sa týka súťaže talentov, Zuzka Tinková sa z vážnych dôvodov cesty do Španielska zúčastniť nemôže. Oslovení boli ďalší v poradí Matej Brodanský a Norbert Čerňanský, ktorí sa do Španielska vybrať tiež nechceli. Prezident SBA oslovil Erika Križovenského, ktorý je bonsajista a výtvarník. On žiadosť o reprezentáciu SBA v Španielsku prijal a schválilo to aj prezídium SBA.

Tešíme sa na reportáž a fotografie z Lorcy, ktoré nám iste prinesú delegáti SBA.