Súťaž o najkrajší plagát na Národnú výstavu 2015 – výsledok

Hlasovanie o najkrajší plagát na XIII. ročník Národnej výstavy sa skončilo. Najviac hlasov získal návrh Rasťa Moravčíka. Víťazovi gratulujeme, všetkým súťažiacim a hlasujúcim ďakujeme za účasť.

Ťešíme sa na stretnutie na Národnej výstave v Banskej Bystrici, kde Vás všetkých srdečne pozývame.

Národná výstava 2015