Súťaž o najkrajší plagát na Národnú výstavu 2016 – Výsledky

Hlasovanie na našom fóre práve skončilo. Tento rok bolo prihlásených 10 návrhov, čo je badateľný nárast.

Hlasovanie sa uskutočnilo na našom fóre:

Výsledky boli veľmi tesné:

1. miesto - František Mikuš (26%)

1. miesto – František Mikuš (26%)

2. miesto - Lukáš Kušnier (22%)

2. miesto – Lukáš Kušnier (22%)

3. miesto - Miroslav Garaj (20%)

3. miesto – Miroslav Garaj (20%)

4. miesto - abecedne Ladislav Hlavács, Miroslava Lešíková, Rasťo Moravčík, Hana Paulíková, Mária Paulíková, Stanislava Popielová

4. miesto – abecedne Ladislav Hlavács, Miroslava Lešíková, Rasťo Moravčík, Hana Paulíková, Mária Paulíková, Stanislava Popielová

Víťazovi srdečne gratulujeme a všetkým účastníkom ešte raz ďakujeme za ich čas, nápady a ochotu.