Šťastné a veselé 2016

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok Vám želá Slovenská bonsajová asociácia.

Nech nám rastú ešte viac ako doteraz!