Správa o hospodárení za roky 2014-2018

Správa je dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :    
dotácia 2% z daní / B   1,426.68 €
úroky v banke / B   0.30 €
osobný vklad/Juraj Szabó/HOT   379.85 €
členské / B   4,535 €
Dotácia pokladne/Juraj Szabó/HOT   1,590.00 €
SPOLU :   7,931.83 €
     
VÝDAVKY v období :    
Websupport / B   201.04 €
notárske poplatky / HOT 100 + B 50   150.00 €
poplatky banke / B   227.48 €
vrátenie vkladu/Juraj Szabó / B   379.85 €
EBA membership fee / B   688 €
zasadnutie / EBA / B   119.62 €
preukazy členov + diplomy / B   207.38 €
náklady/Národná výstava / HOT 1208,38 + B 1109,70   2,318.08 €
príspevok na nový talent / B   313 €
príspevok vystavovateľovi / B   200.00 €
príspevok delegátovi / B   150 €
spotreba PHM / školenie / HOT   91.88 €
kancelárske potreby / HOT 159,40 + B 179,86   339.26 €
poštovné / HOT   81.90 €
príspevok na odvoz stromčekov / B   150.00 €
Výber z bank.účtu/Juraj Szabó/ B   1,590.00 €
SPOLU :   7,207.49 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 5,962.38 €
(01.08.2014 – 12.04.2018) Hotovosť 1,969.85 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 5,565.90 €
(01.08.2014 – 12.04.2018) Hotovosť 1,641.56 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.08.2014 1541.59
  K.S. k 12.04.2018 1,937.57 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.08.2014 0.00 €
  K.S. k 12.04.2018 328.29 €
     
     
V Košiciach, 25.04.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó