Správa o hospodárení za roky 2014-2018

Správa je dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :  
dotácia 2% z daní / B 1,426.68 €
úroky v banke / B 0.30 €
osobný vklad/Juraj Szabó/HOT 379.85 €
členské / B 4,535 €
Dotácia pokladne/Juraj Szabó/HOT 1,590.00 €
SPOLU : 7,931.83 €
   
VÝDAVKY v období :  
Websupport / B 201.04 €
notárske poplatky / HOT 100 + B 50 150.00 €
poplatky banke / B 227.48 €
vrátenie vkladu/Juraj Szabó / B 379.85 €
EBA membership fee / B 688 €
zasadnutie / EBA / B 119.62 €
preukazy členov + diplomy / B 207.38 €
náklady/Národná výstava / HOT 1208,38 + B 1109,70 2,318.08 €
príspevok na nový talent / B 313 €
príspevok vystavovateľovi / B 200.00 €
príspevok delegátovi / B 150 €
spotreba PHM / školenie / HOT 91.88 €
kancelárske potreby / HOT 159,40 + B 179,86 339.26 €
poštovné / HOT 81.90 €
príspevok na odvoz stromčekov / B 150.00 €
Výber z bank.účtu/Juraj Szabó/ B 1,590.00 €
SPOLU : 7,207.49 €
   
Celkové príjmyOTP Banka5,962.38 €
(01.08.2014 – 12.04.2018)Hotovosť1,969.85 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka5,565.90 €
(01.08.2014 – 12.04.2018)Hotovosť1,641.56 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.08.20141541.59
 K.S. k 12.04.20181,937.57 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.08.20140.00 €
 K.S. k 12.04.2018328.29 €
   
   
V Košiciach, 25.04.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó