Správa o hospodárení do apríla 2018

Správa je dostupná na stiahnutie.

PRÍJMY v období :  
členské / B 1,093 €
dotácia / 2% z dane 0.00 €
SPOLU : 1,093.00 €
   
VÝDAVKY v období :  
websupport-hosting / B 0.00 €
poplatky banke / B 22.90 €
notárske poplatky / B 0.00 €
EBA membership 2018 / B 172.00 €
   
   
   
   
SPOLU : 194.90 €
   
Celkové príjmyOTP Banka1,093.00 €
(01.01.2018 – 12.04.2018)Hotovosť0.00 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka194.40 €
(01.01.2018 – 12.04.2018)Hotovosť0.00 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.20181,039.47 €
 K.S. k 12.04.20181,937.57 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.01.2018328.29 €
 K.S. k 12.04.2018328.29 €
   
   
V Košiciach, 22.04.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó