Správa o hospodárení do apríla 2018

Správa je dostupná na stiahnutie.

PRÍJMY v období :    
členské / B   1,093 €
dotácia / 2% z dane   0.00 €
SPOLU :   1,093.00 €
     
VÝDAVKY v období :    
websupport-hosting / B   0.00 €
poplatky banke / B   22.90 €
notárske poplatky / B   0.00 €
EBA membership 2018 / B   172.00 €
     
     
     
     
SPOLU :   194.90 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 1,093.00 €
(01.01.2018 – 12.04.2018) Hotovosť 0.00 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 194.40 €
(01.01.2018 – 12.04.2018) Hotovosť 0.00 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2018 1,039.47 €
  K.S. k 12.04.2018 1,937.57 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.01.2018 328.29 €
  K.S. k 12.04.2018 328.29 €
     
     
V Košiciach, 22.04.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó