Správa o hospodárení 2017

Súbor na stiahnutie je k dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :    
členské / B   762 €
dotácia / 2% z dane /B   640.67 €
SPOLU :   1,402.67 €
     
VÝDAVKY v období :    
websupport-hosting / B   55.03 €
poplatky banke / B   61.99 €
notárske poplatky / B   50.00 €
príspevok / Národná výstava 2017/ B   150.00 €
príspevok / borievky na súťaž / B   63 €
diplomy, preukazy / B   87 €
vrátenie vkladu r.2016 / Juraj Szabó /B   208.38 €
príspevok na odvoz stromčekov / B   150.00 €
SPOLU :   825.87 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 1,402.67 €
(01.01.2017 – 31.12.2017) Hotovosť 0.00 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 825.87 €
(01.01.2017 – 31.12.2017) Hotovosť 0.00 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2017 462.67 €
  K.S. k 31.12.2017 1,039.47 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.01.2017 328.29 €
  K.S. k 31.12.2017 328.29 €
     
     
V Košiciach, 30.01.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó