Správa o hospodárení 2017

Súbor na stiahnutie je k dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :  
členské / B 762 €
dotácia / 2% z dane /B 640.67 €
SPOLU : 1,402.67 €
   
VÝDAVKY v období :  
websupport-hosting / B 55.03 €
poplatky banke / B 61.99 €
notárske poplatky / B 50.00 €
príspevok / Národná výstava 2017/ B 150.00 €
príspevok / borievky na súťaž / B 63 €
diplomy, preukazy / B 87 €
vrátenie vkladu r.2016 / Juraj Szabó /B 208.38 €
príspevok na odvoz stromčekov / B 150.00 €
SPOLU : 825.87 €
   
Celkové príjmyOTP Banka1,402.67 €
(01.01.2017 – 31.12.2017)Hotovosť0.00 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka825.87 €
(01.01.2017 – 31.12.2017)Hotovosť0.00 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2017462.67 €
 K.S. k 31.12.20171,039.47 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.01.2017328.29 €
 K.S. k 31.12.2017328.29 €
   
   
V Košiciach, 30.01.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó