Spomienka na Jána Schmiedbauera

Vo februári nás navždy opustil Ing. Ján Schmiedbauer (1943-2018) – známy Jancsi – výrazná osobnosť slovenskej bonsajovej scény. Pestovaniu bonsajov sa začal venovať už v časoch, keď u nás ešte nebola dostupná žiadna literatúra (ani internet) o tomto umení.
Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia založil Bonsai klub Cassovia – jeden z prvých klubov vôbec vo vtedajšom Československu. Neskôr, po založení Bonsai klubu Košice pri botanickej záhrade UPJŠ, sa tieto dva kluby zjednotili.
Od začiatku bol aktívnym vystavovateľom nie len v Košiciach, ale aj na medzinárodných výstavách Bonsai Slovakia v Nitre, v Budapešti aj Miškovci, kde získal niekoľko ocenení za svoje diela.

Česť jeho pamiatke.