Spomienka na Ivana Barťáka

18.júla 2018 vo veku 55 rokov nás navždy opustil kamarát bonsaista Ivan Barťák z Dolného Kubina, česť jeho pamiatke.