Seriál Jána Zágoršeka 8 – Objektové suiseki – postava

Najčastejšími a aj najvďačnejšími objektovými suiseki sú tzv. antropomorfné kamene, t. j. také, ktoré zobrazujú alebo presnejšie pripomínajú ľudské bytosti, napr. starec/starena, madona, venuša, vládca/kráľ, Budha, mních, modliaca sa postava, rybár, roľník, remeselník, vojak/samuraj, ale aj skupina ľudí, napr. milenci či rodina. Väčšinou sú to teda vertikálne aranžované kamene na drevenej, remeselne prepracovanej daize.

Relatívne samostatnou podkategóriou sú sugestívne kamene evokujúce časti ľudského tela, najmä hlava/tvár (en face alebo z profilu), oko, srdce, pričom osobitne sú uctievané suiseki so sexuálnym nábojom.