Seriál Jána Zágoršeka 12 – Objektové suiseki – obydlie, strom, loď a iné predmety

Ako vzory pre suiseki evokujúce predmety každodenného užívania a dennej potreby môže slúžiť hocičo. Z najširšieho hľadiska do tejto podkategórie sugestívnych kameňov možno zaradiť napríklad obydlia (najmä chalúpky vidieckeho rázu), flóru všeobecne (najviac stromy a jednotlivé druhy ovocia), člny, mosty, časti odevu (obuv, klobúk), náradie a pod. Novodobí experimentátori sa neboja aranžovať – ako suiseki – aj auto, televízor, raketu či jedlo.

Na celom svete sú predmetné suiseki veľmi obľúbené; v Japonsku však z nich klasici uznávajú leda ak „chyžu“.