Reportáž z výstavy bonsajov v Skačanoch 2017

Bonsaj klub Prievidza v spolupráci zo záhradným centrom ŠUJAN v máji tohto roku uskutočnili klubovú výstavu v nádherných priestoroch záhradného centra.