Reportáž z EBC a Noelanders Trophy 2017

Video z predajnej sekcie, demonštrácii tvarovania a súťaže talentov nájdete tu (autor Bonsai Topoľčany):

Zábery na jednotlive stromy tu (autor Andy Jordan):