Prihláška na Národnú výstavu 2014

Členom, ktorí majú záujem vystavoať, boli odoslané dokumenty na registráciu na Národnú výstavu. Je možné ich stiahnuť aj tu:

Riaďte sa podľa organizačných pokynov, vyplňte zvyšné dokumenty a zašlite ich poštou podľa pokynov.