Posledný príhovor odchádzajúceho prezidenta

Milí priatelia, členovia SBA,

Budúcnosť a minulosť sú si veľmi blízke. To čo sa nám zdá, že ešte len prichádza, patrí za chvíľu minulosti. A tak je to aj s 8. Národnou výstavou bonsajov a suiseki SBA vo Svätom Juri, ktorá už je za nami a zostali na ňu len príjemné spomienky. Výstava bola výborne pripravená a vládla príjemná priateľská atmosféra.

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí pomáhali výstavu pripraviť. V prvom rade je to Ivan Štefanovič, ktorý pripravil okrem výstavy pre návštevníkov celú radu milých prekvapení vrátane gitarového mini koncertu na Galavečere, špeciálnych fliaš vína s vignetami vyhotovenými špeciálne k národnej výstave a krásnych bonsajových misiek, ktoré vyrobil pre každého vystavovateľa.

Počas národnej výstavy sa konal riadny zjazd SBA, na ktorom boli prezentované aktivity členov SBA a prezídia SBA za roky 2006 až 2010, ktoré sú v kocke zosumarizované v peknom bulletine SBA, ktorý pripravila Alena Ondejčíková. Tento bulletin dostáva každý člen SBA na inšpiráciu a zároveň motiváciu do ďalšej činnosti.

Vladimír Ondejčík informoval všetkých prítomných členov SBA o aktivitách SBA za roky 2006 až 2010 a predložil aj kompletné finančné správy za dané obdobie, ktoré boli jednomyseľne schválené.

Na riadnom zjazde SBA sa zvolil nový prezident SBA, ktorým sa stal vďaka priateľskej podpore veľkého množstva prítomných členov SBA IVAN ŠTEFANOVIČ. Gratulujeme. Je výborné, že sa našiel schopný bonsajista, keramik i zberateľ suiseki,  človek s dobrým srdcom, ktorý je ochotný potiahnuť rozbehnutý vlak SBA do ďalších diaľav tvorivej činnosti a vďaka novému prezídiu SBA priniesť nový vietor pre všetkých členov SBA!

Priatelia, podržme nového prezidenta a nové prezídium SBA. Pomôžme im našou aktivitou, srdečnosťou a pochvalou bez hádzania polien pod nohy i bez nepodstatných kritík. Aby sa nám všetkým lepšie darilo tak na domácej, ako aj zahraničnej bonsajovej scéne.

Ďakujem všetkým členom odchádzajúceho prezídia SBA za ich činnosť a prajem veľa úspechov v osobnom i bonsajovom živote. Novému prezidentovi SBA i jeho prezídiu držím palce.

 

RNDr. Vladimír Ondejčík
člen SBA