Ponuka Japonského veľvyslanectva na študijnú cestu do Japonska

Vážení členovia SBA,

dovoľujem si oboznámiť Vás s ponukou Japonského veľvyslanectva v Slovenskej republike.

Japonské veľvyslanectvo v SR nám ponúklo  možnosť prostredníctvom nadácie EÚ – Japan Fest podporiť študijnú cestu pre člena SBA (1 – 2 ľudia, podpora na osobu do 1500 Euro) do Japonska v marci alebo apríli 2013.

Štúdijný pobyt si vyberá a plánuje účastník sám, po ukončení pobytu je účastník povinný pripraviť prezentáciu o pobyte v spolupráci s Japonským veľvyslanectvom.

Termín na prihlásenie je do 10.februára 2013 na e-mail istefanovic.svj@gmail.com

Ivan Štefanovič
prezident SBA