Po 7. Národnej výstave v Prešove

VII. Národná výstava bonsajov a suiseki SBA zostala už len v spomienkach a pomaly sa nám blíži leto – čas dovoleniek. Predsa len sa na chvíľu vrátim späť do Prešova.

POĎAKOVANIE

Chcem sa poďakovať organizátorom na čele s René Lempeľom, ktorí odviedli kus dobrej práce na organizácii a príprave výstavy. Ďakujem všetkým, ktorí mu pomáhali ako Juraj Szabo, Erik Križovenský, Milan Roskoš , Alena Ondejčíková a mnoho ďalších. Ďakujem sponzorom a firmám, ktoré národnú výstavu podporili.

Ďakujem aj všetkým vystavovateľom, ktorí neváhali a poslali svoje bonsaje a suiseki na východné Slovensko. A vďaka ich exponátom, sme mali možnosť výstavu urobiť. tak ako bola.

GRATULUJEME

Pierre de Coubertin tvrdil, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Taktiež platí sláva víťazom a česť porazeným. Myslím si však, že v Prešove boli víťazmi všetci, ktorí vystavovali a prišli, my im za to ďakujeme.

Gratulujem hlavným víťazom, J. Kolesárovi ku Grand Prix SBA za bonsai a D. Hoďovej ku Grand Prix SBA za suiseki. Gratulujeme aj všetkým ďalším oceneným pestovateľom bonsajom a zberateľom suiseki a prvým úspešným oceneným tvorcom šohinov.

OCENENÉ EXPONÁTY – PREŠOV 2009

Tu sú oficiálne výsledky národnej výstavy (okrem Grand Prix sú ceny rovnocenné a nesúvisia s poradím, v akom sú napísané ):

Grand Prix 2009 – bonsai: Cornus mas Július Kolesár

Cena SBA 2009 – shohin: Carpinus coreana Ivana Hojstričová

Cena SBA 2009 – shohin: Shohin regál Milan Roskoš

Cena SBA 2009 – shohin: Spiraca nipponica Vincent Vadovský

Cena SBA 2009 – bonsai: Ulmus parvifolia Ján Kočerha

Cena SBA 2009 – bonsai: Juniperus chinensis Milan Roskoš

Cena SBA 2009 – bonsai: Carpinus coreana René Lempeľ

Cena SBA 2009 – bonsai: Carpinus coreana Erik Tomko

Cena SBA 2009 – bonsai: Juniperus Vladimír Ondejčík

Cena SBA 2009 – bonsai: Juniperus chinensis Ivan Štefanovič

 

Grand Prix 2009 – suiseki: Duch havranej skaly Dáša Hoďová

Cena SBA 2009 – suiseki: Hora očakávania Ján Kočerha

Cena SBA 2009 – suiseki: Vzdialená hora Erik Tomko

Cena SBA 2009 – suiseki: Čiary osudu Alena Ondejčíková

Cena SBA 2009 – suiseki: Dravec Gabriela Dvorská

 

SVÄTÝ JÚR 2010

Na ďalšom ročníku národnej výstavy tieto ocenené bonsaje a suiseki sa vystavovať nebudú ( tak ako to určujú pravidlá SBA ) a teda aj ostatní majú možnosť získať ceny za ďalšie bonsaje a suiseki. Opäť budeme oceňovať aj šohiny. Začnime preto už teraz myslieť na nový ročník národnej výstavy SBA.

8. ročník Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA sa bude konať v roku 2010 vo Svätom Jure a garantom je Ivan Štefanovič.

SÚŤAŽ TALENTOV SBA

Gratulujem úspešným súťažiacim – našim budúcim talentom SBA. Víťazom a našim „vyslancom SBA „ na súťaž talentov do Zűrichu sa stal Marián Pekarík. Na druhom mieste súťaže talentov bol Peter Vitéz a tretí skončil Juarj Szabó. Gratulujem aj im a tešíme sa už na budúci rok, kedy dúfame ich a aj ďalších uvidíme na súťaži talentov SBA.

VĎAKA ÚČINKUJÚCIM

Výstavu svojimi ukážkami tvarovania spestrili naši poľskí hostia M. Gajda, M.a J. Pietakiewicz, ktorí prišli do Prešova a ukázali nám tvorbu poľskej školy,. Tešil nás záujem aj o slovenských tvorcov bonsajov , z ktorých na pódiu boli: R. Lempeľ, M. Roskoš, V.Ondejčík I. Štefanovič a E.Križovenský.

STRETNUTIE PREZÍDIA SBA S ČLENMI SBA

7. národná výstava bonsajov a suiseki SBA Prešov 2009
Prezídium SBA prediskutovalo a zhodnotilo organizáciu národnej výstavy v Prešove, dohodlo sa, že aj v ďalšom roku sa budú udeľovať ceny pre bonsaje a suiseki tak, ako v Prešove, t.j. – budú sa udeľovať ceny aj pre kategóriu shohin.

– EBA kongres Zürich 2010
V súvislosti s reprezentáciou SBA na EBA kongrese v Zürichu odsúhlasilo finančný príspevok pre budúcich delegátov SBA na európsky kongres a to vo výške 150 eur pre talent SBA a po 100 eur pre dvoch delegátov SBA (1 rozhodca a 1 na EBA meeting).

– 8. národná výstava bonsajov a suiseki SBA
V ďalšom prezídium schválilo miesto a organizátora ďalšej národnej výstavy SBA a to je pre rok 2010 – Svätý Jur a pán Ivan Štefanovič.

– Cena prezídia SBA
Prezídium SBA odsúhlasilo návrh Jána Zágoršeka, že sa bude od roku 2010 udeľovať Cena prezídia SBA za „celoživotný“ prínos pre slovenskú bonsajistiku.

Prezídium plynulo prešlo do stretnutia prezídia SBA s členmi SBA. V prvej časti prezident SBA informoval prítomných členov SBA o vyššie uvedených bodoch.

– Reprezentačná internetová výstava slovenskej bonsajovej scény na počesť Tibora Opáta
Prezident SBA požiadal členov SBA aby sa zapojili do reprezentačnej internetovej výstavy – Memoriálu Tibora Opáta. Diskutovalo sa o jej možnostiach a Cene Tibora Opáta. Prezident prisľúbil, že o vyhodnotenie bude požiadaný zahraničný majster, aby sa zabezpečila neutralita a odbornosť udeľovania tejto čestnej ceny. Prezident SBA prostredníctvom Bonsai centra Nitra prisľúbil dať ako sponzorský dar – vecné ceny pre víťazov.

– 10. ročník Ázijsko-pacifickej výstavy ASPAC
Prezident SBA informoval o pripravovanej ceste na jubilejný 10. ročník Ázijsko-pacifickej výstavy ASPAC na Taiwan a možnosti zúčastniť sa tejto na Slovensku ojedinelej expedície slovenských bonsajistov.

– Voľby prezidenta SBA
Budúci rok končí 4-ročné volebné obdobie, na ktoré bol zvolený súčasný prezident SBA. Preto sa na Národnej výstave vo Svätom Jure bude konať zjazd SBA, ktorý si priamou voľbou zvolí nového prezidenta SBA. Nový prezident si zvolí svoje prezídium, s ktorým bude pracovať. Členovia SBA boli vyzvaní, aby pouvažovali o výbere nového prezidenta, a podali návrhy prezídiu SBA, prípadne sami kandidovali na funkciu prezidenta SBA. RNDr. Vladimír Ondejčík na post prezidenta SBA už kandidovať nebude, aby vytvoril priestor realizácii nových myšlienok pre dobro členov SBA.

Stretnutie prezídia s členmi SBA sa ukončilo demo ukážkami tvarovania bonsajov hostí podľa programu národnej výstavy a súťažou nových talentov SBA.

VII. Národná výstava bonsajov a suiseki SBA 2009 je minulosť a my sa tešíme na ďalšie a ďalšie akcie tak doma ako aj v zahraničí.

Všetkým Vám prajem pekné leto,

a veľa inšpirácie pre bonsajistov, ktorí budú na bonsai kempe v Martine, ďalším peknú dovolenku a pre tých, ktorých zaujíma svetová bonsajistika Alena a Vladimír Ondejčíkoví prinesú fotomateriál zo VI. Svetovej výstavy bonsajov a suiseki z Portorika , ktorá bude začiatkom júla.

Dovidenia.

 

RNDr. Vladimír Ondejčík
Prezident SBA