Miško Šebo nás opustil

V nedeľu 12.2.2017 zomrel náš kamarát a dlhoročný člen Danubius bonsai klubu Miško Šebo. Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 16.2.2017 o 8:40 v Bratislavskom krematóriu.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.