Komárno 2016

Bonsajisti z Komárna a ich hostia Vás pozývajú na výstavu bonsajov.

Dátum a čas
27.6. – 26.6.2016 od 9:00 do 17:00

Miesto
Dom Matice Slovenskej
Nám. M. R. Štefánika
945 01 Komárno