Informácie prezidenta SBA – december 2009

Milí priatelia,

opäť sa blíži koniec roka a som rád, že sme sa tak ako aj po iné roky vedeli spolu zísť po roku na „ Stretnutí priateľov bonsajov“ v Čajovni dobrých ľudí v Nitre. Atmosféra i nálada bola výborná až do konca večera vďaka všetkým zúčastneným.

Pre tých, ktorí sú našimi sympatizantami a nemohli prísť prinášame vďaka Jurajovi Szabovi obrazovú reportáž z tohto stretnutia priateľov bonsajov z rôznych kútov Slovenska a to z Bratislavy, Hlohovca, Dolného Kubína, Košíc, Kučína, Šale, Nitry, Martina, Svätého Jura, Horných Obdokoviec, Lužianok a ďalších miest. Juraj, ďakujeme za pekné fotky.

Stretnutie bonsajistov v Čajovni dobrých ľudí v taiwanskom duchu

Toto stretnutie malo ducha taiwanských diaľav. Bolo to preto, lebo všetci tí, ktorí sa zúčastnili 1. Slovenskej bonsajovej expedície na jubilejný 10. ročník Ázijsko-pacifickej výstavy bonsajov ASPAC 2009 si našli čas a prišli na stretnutie do Nitry, aby sa podelili o svoje dojmy z tejto nádhernej a unikátnej akcie.

Svetový kongres World Bonsai Friendship Federation WBFF – Portoriko 2009

Stretnutie bonsajistov otvorili Alena a Vladimír Ondejčíkoví rozprávaním o svetovej výstave bonsajov a a suiseki, ktorá sa konala v júni 2009 pod záštitou WBFF v Portoriku. Prítomní zagratulovali k zisku zlatých medailí Ivanovi Štefanovičovi, Alene Ondejčíkovej a Vladimírovi Ondejčíkovi.. Je to prvý slovenský úspech na svetom a fóre a všetci sa z toho veľmi tešíme.

Vyhodnotenie Memoriálu Tibora Opáta 2009

Na počesť nášho priatelia, skvelého človeka, bonsajistu a tvorcu suiseki Tibora Opáta sa konala v roku 2009 pod záštitou prezidenta SBA reprezentačná internetová výstava bonsajov a suiseki nazvaná Memoriál Tibora Opáta. Chcem sa poďakovať všetkým z Vás, ktorí ste sa aktívne zapojili do tejto internetovej súťaže, a tým ste aj takto ocenili pamiatku Tibora Opáta. Súťažilo sa v dvoch kategóriach a to o najkrajšie suiseki a o najkrajší bonsai. Vystavené exponáty hodnotili slovenskí bonsajisti prostredníctvom internetu a hodnotila i medzinárodná porota renomovaných bonsajových majstrov. Slovenskí porotcovia boli tí z Vás, ktorí sa zaregistrovali a poslali svoje hodnotenie. Slovenského internetového hodnotenia sa zúčastnilo 18 bonsajistov. Gratulujeme víťazom slovenského internetového hodnotenia Milanovi Roskošovi za bonsai hruška a Petrovi Brodňanskémuza suiseki Lesklá hora. Medzinárodnú odbornú porotu tvorili Mário A. G. Leal z Brazílie, Ron Maggio z USA, Min Hsuan Lo z Taiwanu a Tobie Kleynhans z Južnej Afriky. Víťazom zahraničnej odbornej poroty sa stali Vladimír Ondejčík za bonsai Pinus uncinata a Juraj Formel za suiseki Hora posvätných vodopádov. Prezident SBA udelil diplomy víťazom a venoval im aj hodnotnú cenu – kamenný ručne maľovaný tanier od Veľvyslanectva Indonézie. Víťazom gratulujeme.

Pozrite si samostatnú fotoreportáž o udelení cien víťazom Memoriálu Tibora Opáta.

10th ASPAC TAIWAN 2009

Horúce dojmy, pocity a atmosféru z nádhernej výstavy bonsajov a suiseki z Taiwanu priniesli so sebou členovia 1. Slovenskej bonsajovej expedície Taiwan 2009. Expedície sa zúčsstnili a o zážitky a fotografie sa s prítomnými podelili Miloš Macho, Róbert Vaško, Miloš Trpák, Jožko Pánik, Ivana Hojstričová, Magda Hojstričová, Vierka Hojstričová, Dáša Hoďová, Gabika Dvorská, Lacko Husák, Dušan Finka, Alena a Vladimír Ondejčíkoví. Bolo zaujímavé prezentovať nielen veľké a zapestované bonsaje, krásne suiseki, shohiny a záhradu, v ktorej sa výstava konala, ale najmä atmosférou a srdečnosťou ľudí, ktorí tam boli. Slovenská skupina bola druhá najväčšia zahraničná delegácia a nestratila sa ani medzi bonsajistami zvučných mien. Bolo príjemné stretnúť priateľov z výstavy Bonsai Slovakia ako Pedro Morales, Tobie Kleynhans, Salvatore Liporace, Min Hsuan Lo …ale každý z návštevníkov si našiel veľa ďalších a ďalších priateľov z celého sveta od Ameriky, cez Indiu až po krajiny východnej Ázie a Austráliu. Už teraz sa mnohí tešia na ďalšiu výstavu ASPAC, ktorá bude v roku 2011 v Takamatsu v Japonsku.

Tombola a Mikulášske darčeky

Pre všetkých návštevníkov stretnutia Čajovňa dobrých ľudí spolu s Bonsai centrom Nitra a ďalšími bonsajistami, ktorí ochotne prispeli do tomboly – Bonsai klubom Bratislava, Petrom Mušinským a Jankom Zágoršekom pripravili bohatú tombolu. Prítomní mohli vyhrať napríklad veľký japonský bonsajový kalendár, sady slovenských a českých bonsajových magazínov, knihy, DVD-čka o suiseki, vzácnu čajovú misku z Yixingu, Jin Liqiuid…

Všetci účastníci Stretnutia v Nitre dostali od Bonsai centra Nitra Mikulášske darčeky, ktoré obsahovali relaxačnú hudbu k príjemnej práci s bonsajmi, bonsajové magazíny a dobrý čaj.

Propagácia ďalších aktivít

Organizátori Bonsai kempu Martin 2009 Stano Talapka a Rudo Fraštia prostredníctvom videoprezentácie prítomných poinformovali o kempe, ktorí sa konal v júli 2009 a zároveň pozvali na jeho ďalší ročník. Držíme im palce.

Cyril Tatranský spolu s Vincom Vadovským všetkých pozvali do Hlohovca na medzinárodnú výstavu suiseki sprevádzanú výstavou bonsajov, ktorá bude koncom mája 2010.

O týchto ale aj ďalších aktivitách budete informovaní na našich stránkach www.bonsai-sba.sk v kalendári akcii. Ak pripravujete ďalšie výstavy, tvarovania alebo akcie pre bonsajistov a tvorcov suiseki, radi ich budeme propagovať.

Zasadnutie prezídia SBA

Prezídium SBA využilo príležitosť a pred stretnutím priateľov bonsajov si zorganizovalo ďalšie zasadnutie, na ktorom sa prerokovala najbližšia činnosť a aktivity SBA. Všetci členovia prezídia sa zúčastnili i stretnutia bonsajistov a tak mal každý možnosť porozprávať sa s ktorýmkoľvek členom prezídia SBA osobne, informovať sa na veci, ktoré ho zaujímali, prípadne predniesť svoje návrhy, čo mnohí v osobných diskusiách i využili.

Gratulácie a poďakovanie Prezídia SBA

Prezídium SBA

  • gratuluje Ivanovi Štefanovičovi, Alene a Vladimírovi Ondejčíkovi k zisku zlatých medailí na výstave v Portoriku a zároveň ďakuje za výbornú reprezentáciu Slovenska v zahraničí
  • ďakuje Petrovi Mušinskému za ochotu a aktívnu prácu pri realizácii a fungovaní webových stránok SBA

Tvorivé dielne 2010

Prezídium SBA ocenilo spoluprácu pri organizovaní tvorivých dielní s členmi SBA a opäť na rok 2010 bude v spolupráci s klubmi a aktívnymi združeniami i jednotlivými členmi SBA bude pripravovať ďalšie tvorivé dielne SBA pre svojich členov. Všetci tí, ktorí máte záujem sa podieľať na ich príprave, prosím dajte o sebe vedieť prezidentovi SBA a SBA s radosťou prijme Vašu ochotu a pomoc pri ich príprave.

 

EBA 2010 Zurich 11.- 13. jún 2010

Prezídium SBA  schválilo delegátov SBA na EBA kongres 2010 do Švajčiarska, kde SBA budú zastupovať Marián Pekarík – talent SBA, delegát Július Kolesár a člen nového prezídia SBA v roku 2010.

 

2% z daní na podporu práce SBA

Prezident SBA opäť zaregistroval SBA na komore notárov Slovenska na rok 2010 a na možnosť poskytnutie 2% z daní. Informoval o tom prezídium i všetkých prítomných na nitrianskom stretnutí. To znamená, že od nového roku 2010 môžete SBA poskytnúť 2% zo svojich daní na činnosť SBA. Ďakujeme, že nás podporíte aj týmto spôsobom.

 

Členský príspevok SBA na rok 2010 a príspevok EBA

Prezídium SBA schválilo členský príspevok na rok 2010, ktorý je nasledovný:

– pre starých členov, ktorí zaplatia do konca  februára 2010 je 10euro

– pre starých členov, ktorí zaplatia od 1. marca 2010 alebo neskôr je 15euro

– pre nových členov SBA je členský príspevok na rok 2010 15 euro. Prosím v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko

Ďakujeme za uhradenie členského príspevku. Vďaka Vášmu včasnému zaplateniu členského môže SBA uhradiť svoj členský príspevok do EBA, ktorý je potrebné uhradiť do konca januára 2010.

 

Národná výstava SBA 2010 – Svätý Jur, 15.-16. máj 2010

Prezídium SBA podporuje organizáciu Národnej výstavy bonsajov a suiseki SBA vo Svätom Jure s garanciou Ivana Štefanovičav termíne 15.-16.mája 2010. Zároveň na výzvu prezidenta SBA všetci členovia prezídia pripravujú záverečnú správu prezídia na výročnú schôdzu prezídia a členskej základne SBA.

Prezídium SBA pripravuje program tvarovaní a prednášok a týmto vyzýva všetkých aktívnych a schopných členov SBA, ktorí majú záujem sa podeliť o svoje skúsenosti a chcú vystúpiť počas výstavy na pódiu, nech sa včas prihlásia o prezidenta SBA.

Prezídium SBA zároveň pripravuje riadnu voľbu budúceho prezidenta SBA a teda aj ďalšieho prezídia SBA na ďalšie volebné obdobie.

Vladimír Ondejčík – súčastný prezident SBA informoval prezídium a prítomných bonsajistov o tom, že nebude kandidovať v ďalšom volebnom období.

Prezídium SBA vyzýva všetkých členov SBA, aby hľadali nových kandidátov na funkciu prezidenta SBA a členov prezídia SBA.

Všetkým členom SBA ale aj našim sympatizantom prajeme pekné Vianoce a šťastný Nový rok 2010.

RNDr. Vladimír Ondejčík, prezident SBA