Informácie k 13. Národnej výstave v Banskej Bystrici 2015

Na stránke 13. Národnej výstavy pribudli informácie pre vystavovateľov aj záujemcov o prehliadku. Doplnený bol presný program, možnosti parkovania, ubytovania a inštrukcie pre vystavovateľov.