EBA – Súťaž talentov – návrh nové pravidlá od roku 2014

Článok je časť z newsletter-u č. 79, posledná strana.

Mojim zámerom je navrhnúť RTM a AGM, aby sa od roku 2014 zmenili pravidlá tak, aby bolo iba 5 porotcov. Ich výber bude z nominantov jednotlivých členských krajín.  Bude na zodpovednosti týchto krajín, aby vybrali človeka, ktorý má dostatočné skúsenosti a znalosti o bonsajoch. Porotcovia z nich budú vyberaný každoročne systémom rotácie. Ak bude návrh schválený, budú zverejnené presné detaily ako.

Vytvorením takéhoto zoznamu nominantov sa zjednoduší administratíva okolo Súťaže talentov a, ako dúfam, zaistí presnejšie výsledky. Zároveň zanikne potreba toľkých ľudí.

Prezeranie materiálu porotcami pred súťažou sa javí ako zdržujúce. Zároveň bude priebeh súťaže nedostupný iba pre 5 ľudí.

Prosím, predebatujte túto záležitosť v rámci svojich predsedníctiev.

Ďalšia vec ohľadne Súťaže talentov je, že pravidlá treba prepracovať. Pripravím návrh nových pravidiel a samozrejme – Váš názor je vítaný!

 

Reg Bolton,
prezident EBA