EBA Newsletter 81 (November 2013)

Od prezidenta

Tento newsletter obsahuje veľa strán, tak budem stručný. Odpovede od delegátov na moje emaily ma veľmi nepotešili. Pre mňa a radu je zložité plniť naše úlohy bez spätnej odozvy od našich členov. Takže prosím – odpovedajte na naše otázky.

Na tohtoročnom Hlavnom stretnutí v Audicourt bolo navrhnuté, aby bolo vydané Anniversary Booklet (výročná knižka). Bez pochýb si spomeniete na moje emaily ohľadne tejto témy. Bolo rozhodnuté, že tento projekt bude realizovaný. Aktuálnemu stavu v danom čase sa budeme venovať na ďalšom AGM (Annual general meeting – ročné pravidelné stretnutie).

Teší ma, že máme novinky od našich členov, ale verím, že by ich malo byť viac. Chcel by som vás poprosiť o zaslanie noviniek, ak máme zámer pokračovat v tvorbe Newsletter-u (Samozrejme naďalej zasielajte detaily o budúcich akciách Kathe Hughesovej na email, ktorý je zhodný s delegátom za UK – mkhughes567@btinternet.com, resp. mkhughes567@btopenworld.com).

So smútkom musím oznámit, že jeden z najtalentovanejších bonsajových umelcov/učiteľov/tvorcov, Peter Adams, neočakávane zomrel 24. novembra 2013. Bol chorý krátku dobu, počas ktorej bol hospitalizovaný. Peter bol človek s unikátnych bonsajovým talentom. Mnohých podnietil svojím učením umenia bonsajov a bol rešpektovaný tvorba v tejto oblasti. Jeho odchod je veľká strate pre bonsajový svet.

Teraz menej vážne témy – želám všetkým šťastné vianoce a všetko dobré do nového roku.

Reg Bolton

Od rady

Od sekretára

Zložité časy v našej spoločnosti a ekonomike majú dopad na fungovanie neziskových organizácií. To sa týka aj EBA. Je čím ďalej tým viac zložité nájsť partnerov medzi členskými krajinami na zorganizovanie každoročnej výstavy – EBA Convention (výstava EBA, pozn. red.). Dúfam, že budeme na ročníky od roku 2015 úspešne príjmeme ponuky od členských krajín na organizáciu budúcich výstav.

Voľby novej rady boli z môjho pohľadu správne a napriek niektorým pripomienkam členov, spolupráca v rade je veľmi dobrá.

Jedným z hlavných záujmov rady je zlepšenie šírenia informácií medzi radou a členmi. Naša stránka je užitočná platforma na našu prezentáciu, čo robíme a akcií čo usporiadavame, resp. budeme plánujeme usporiadať. Bolo by veľmi nápomocné, keby to členovia využívali a zasielali nám pravidelne novinky a aktualizácie o udalostiach, ktoré sa či už stali alebo stanú. Náš nový správca stránky, Nigel Wright, vám bude nápomocný v akýchkoľvek otázkach ohľadne stránky.

V roku 2014 sa zameriam na revíziu existujúcich interných pravidiel EBA. Niekoľko rozhodnutí za posledné roky musí byť vložených a niektoré, už nepoužívané, body musia byť odstránené. Výsledok bude dostupný v nasledujúcom AGM v máji 2014. Budem vďačný za všetky vaše pripomienky a nápady.

Všetkým delegátom a reprezentantom členských krajín želám veselé vianoce a šťastný nový rok.

Detlef Mostler – Sekretár

Od účtovníka

Milí členovia EBA,

v nasledujúcich dňoch vám zašlem faktúru na členský poplatok na rok 2014. Prosím, buďte dochviľný. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať.

Želám vám a vašim rodinám príjemné vianoce a dobrý začiatok roku 2014. Uvidíme sa v máje na EBA Convention vo Wroclawe.

S pozdravom,
Jürgen Carocci,
Účtovník EBA
November 2013

Poplatky sú nasledovné:
€172 – pri platbe do konca januára 2014
€190 – pri platbe do konca februára 2014
€218 – neskôr

Číslo účtu:
Jürgen Carocci
European Bonsai Association (EBA)
Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG, Germany
č.ú. 79760005
BLZ (kód banky) 67290100
Správa: EBA membership fee 2014

Ak posielate platbu v EUR, použite prosím IBAN a BIC kódy
IBAN = DE 83672901000079760005
BIC = GENODE61HD3

A nezabudnite poplatok hradiť na vašej strane (OUR).

Členovia ne-euro krajín môžu zaplatiť poplatok EUR 172 na najbližšej výstave v Poľsku. Dajte mi vedieť, ak chcete platiť touto formou.

Ostatné

Plné znenie newsletteru nájdete na:

www.ebabonsai.com/News/NL80.pdf

Úvodný list na:

www.ebabonsai.com/news.htm

resp.:

www.ebabonsai.com/News/Chair-intro81.htm