EBA 2014 Wroclaw – Krátka správa

Výstava sa uskutočnila v dostatočne veľkom, veľmi dobre presvetlenom priestore. Vystavených bolo cca 150 stromov a cca 40 suiseky. Nezúčastnilo sa Taliansko a Francúzko, napriek tomu bola úroveň výstavy veľmi dobrá – až na nejaké perličky (napr. fikus za cca 50€).

Na New talent podal Dr. Milan Kuvik dobrý výkon, avšak vo veľmi silnej konkurencii sa nedostal na hodnotené miesto.

V sobotu na Galavečeri, kde organizácia fatálne zlyhala (napriek zaplateným vstupenkám sa asi 50 ludí vôbec nezmestilo dnu – mohli sme si sadnúť akurát vonku na nekrytú terasu) boli udelené 4 ceny za bonsaje –bez poradia:

  • Harld Lehner (Nemecko) – Tsuga / jedlovec
  • Július Kolesár (Slovensko) – Fagus sylvatica / Buk
  • Delorgeril Baudoline (Monako) Pinus sylvestris / Borovica lesná
  • Paul Finch (UK) – Crataegus monogina / Hloh

Ocenenie získal za suiseki aj Vlado Kamocsai a to od talianskej suiseki asociácie.

Pri okrúhlom stole sa diskutovalo hlavne o návrhoch nového spôsobu hodnotenia New talent.

Na AGM v nedeľu sa preberali konvenčné záležitosti EBA – podarilo sa nám neodsúhlasiť Francúzky návrh, aby členské štáty mali hlasy v pomere ku členskej základni (väčšie štáty viac hlasov).

Pre záujemcov môžem doniesť na Národnú výstavu fotky všetkých stromov vo veľkom rozlíšení (24Mp) na DVD – je to vyše 3GB. Treba ešte spomenuť že v blízkoti sa nachádza veľká japonská záhrada (tiež nafotené).

Július Kolesár
delegát za SR