Členské 2021

Slovenská bonsajová asociácia, Galaktická 32, 040 12 Košice

Vážený člen,

budeme radi, ak sa rozhodnete aj v roku 2021 podporiť Slovenskú bonsajovú asociáciu.

Výhody sú uvedené na našej webovej stránke bonsai-sba.sk. Národná výstava SBA v roku 2021 sa bude konať v Levoči, v dňoch 7. až 9. mája 2021. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.

Pre pokračovanie členstva prosíme o uhradenie čiastky 15 eur na náš účet, kde do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko:

BBAN:     9465998 / 5200 (OTP)

IBAN:        SK16 5200 0000 0000 0946 5998 (BIC OTPVSKBX)

Sumu môžete uhradiť tromi spôsobmi:

  1. prevodom na účet 
  2. úhradou pomocou poštovej poukážky

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na info@bonsai-sba.sk alebo 0907 928 826.

Juraj Szabó

Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie