Bonsai Klub Trnava

Klub funguje od roku 2004.

Aktivity trnavského bonsai klubu sú široké. Organizujeme stretnutia, na ktorých tvarujeme bonsaje. Cez zimu robíme stretnutia, počas ktorých vyrezávame daizy pod suiseki. Ďalšou aktivitou klubu sú výlety na rôzne bonsajové akcie a vrcholom klubového snaženia sú výstavy.

Okrem výstav v Trnave sme vystavovali aj v Hlohovci a možno navštívime aj iné mestá v blízkom okolí. Najväčšia výstava, akú sme doteraz zorganizovali, bola Národná výstava v roku 2007. Podarilo sa nám zorganizovať stretnutie bonsajistov – workshop s Walterom Pallom v Malých Karpatoch na Planinke.

Viac informácií o Bonsai Klube Trnava získate na www.bonsaiklubtrnava.sk