Bonsai klub Košice

Klub bol založený v januári 1989. Klub zastrešuje pestovateľov bonsajov z takmer celého Východného Slovenska. Na pravidelných stretnutiach klubu si vymieňame názory a skúsenosti, často krát aj názornými ukážkami na polotovaroch, alebo už tvarovaných stromoch.

V tomto prostredí sa členovia klubu oboznamujú s praktickými úkonmi, ktoré súvisia s pestovaním bonsajov (presádzanie, tvarovanie, rez, odlisťovanie, ochrana pred škodcami, atď.)

Bonsai klub Košice usporadúva taktiež jarnú výstavu, ktorá je súčasťou „Dni Košíc“ začiatkom mája. Na výstave je možnosť vidieť približne 100 exponátov, živé tvarovanie zaujímavých rastlín. Návštevníci ďalej majú možnosť zakúpiť si niektorý z exponátov, predpestovaných stromov, alebo len mladé rastlinky.
Klub ďalej organizuje každoročne workshop, kde skúsenejší bonsajisti pomôžu a poradia s tvarovaním a pestovaním začínajúcim bonsajistom. Nechýbajú ani spoločné návštevy pestovateľov a organizovanie zájazdov na vzdialenejšie výstavy.
Radi privítame nových členov nášho klubu.

Stretnutia klubu sa organizujú v BOTANICKEJ ZÁHRADE UPJŠ v Košiciach.

Pre viac informácií: www.bonsai-kosice.szm.sk

alebo nás kontaktujte: j.kolesar@pobox.sk