BONSAI KEMP 2021

12. víkendové stretnutie pestovateľov bonsajov zamerané na tvarovanie, výmenu skúseností a vzájomné priateľstvo.

N A   T R U S A L K E   S R D C E    B I J E    P R E   B O N S A J E

3. – 5. septembra 2021

(piatok od 16:00….sobota….nedeľa do 14:00)

Viac tu: https://www.bonsai-mt.sk/aktivity/bonsai-kemp-2020/