8. Národná výstava bonsajov a suiseki SBA 2010 (nezávislá reportáž)

Národnú výstavu na nádvorí Vinohradníckeho domu slávnostne otvorili prestrihnutím pásky Jeho Excelencia pán Yoshio Nomoto, veľvyslanec Japonska, primátor mesta Svätý Jur Ing. Alexander Achberger a RNDr. Vladimír Ondejčík, prezident SBA..

Úvodná slávnostná prehliadka výstavy s pánom veľvyslancom.

Pán veľvyslanec vyberal bonsaj, ktorému by udelil Cenu veľvyslanectva Japonska.

Je rozhodnuté, Cenu veľvyslanectva Japonska získal Milan Roskoš.

Posedenie vo vínnej pivničke patrilo k obľúbeným súčastiam výstavy.

Japanológovia na výstave bonsajov.

O maľovanie kaligrafií na ryžový papier bol značný záujem.

Marta a Jacek Pietakiewicz boli porotcami a udelili ocenenia bonsajom a suiseki.

Keramika Ivana Štefanoviča zvíťazila na 6. Svetovom bonsajovom kongrese v Portoriku.

Výstavná časť so šohinmi.

V spoločenskej sále sa predvádzali demonštrácie tvarovania bonsajov.

René Lempeľ a jeho výsledok tvarovania.

Cyril Tatranský tvaroval borievku s dominantným kmeňom.

Ukončenie tvarovania. Tvar sa bude meniť a zušľachťovať aj v budúcnosti.

Milan Roskoš.

Každý vystavovateľ získal krásnu bonsajovú misku z dielne Ivana Štefanoviča.

Hostiteľ a organizátor národnej výstave počas galavečera skvele hral na gitare.

Cyril Tatranský získal Cenu prezídia SBA za rozvoj bonsajistiky na Slovensku.

Tvorcovia najkrajšieho bonsaja (Milan Roskoš) a suiseki (Ivan Štefanovič) získali diplom, krásnu bonsajovú misku, keramickú cenu a fľašu Svätojurského vína so špeciálnou etiketou Národnej výstavy SBA.

Najaktívnejšiemu klubu na národnej výstave venoval Peter Mušinský 2 bandasky výborného hnojiva. Vyhral Bonsai klub Bratislava.

Počas národnej výstavy boli hlásené prívalové dažde a veterné smršte. Pršalo a fúkalo teda rovnako ako v Trnave a tesne pred národnou výstavou v Prešove.

Kým vonku lialo ako z konvy, výstava šohinov priťahovala pozornosť návštevníkov.

Najkrajšiu kolekciu vystavil jednoznačne René Lempeľ.

Šohiny získali 3 ceny.

Víťazné suiseki Ivana Štefanoviča.

Najvýraznejšie tvarovanie predviedli Marta a jacek Pietakiewiczoví z Poľska.

Ukázali svoju techniku silných ohybov.

Poliaci majú v ohýbaní stromov veľkú prax.

Gyorgy Rácz z Maďarska tvaroval menšiu borovicu.

Výbornú prácu predviedol i Lukáš Sirotný. Tvarovania moderoval Vladimír Ondejčík.

Súťaže mladých talentov sa zúčastnilo 7 súťažiacich.

Porotcom súťaže Mladých talentov SBA bol Lukáš Sirotný.

Víťazné tvarovanie na súťaži talentov.

Prezídium, ktoré pracovalo v období 2006-2010 volilo na zjazde valnej hromady nového prezidenta SBA.

Ivan Štefanovič, ktorého navrhol Vladimír Ondejčík ako svojho nástupcu, dlho ponuke odolával. No členovia SBA sa temer jednomyseľne zomkli a získali tak nového prezidenta.

Ivan Štefanovič sa stal novým prezidentom SBA na obdobie 2010-2014. Gratulujeme.

Po zvolení si nový prezident zložil nové prezídium, ktoré mu bude pomáhať v práci pre SBA.

Držíme palce.

Dovidenia pri ďalších aktivitách v rámci SBA i mimo nej.

SBA pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006-2010 vydala plnofarebný bulettin o svojej činnosti. Dostali ho zdarma všetci členovia SBA. Autormi bulletinu sú Alena a Vladimír Ondejčíkoví.

Autor: Alena Ondejčíková