2% z daní za rok 2021

Pre tých, ktorí by 2% zo svojich daní chceli poskytnúť na fungovanie SBA, je dostupné tlačivo na tejto adrese: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 30869625
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: Slovenská bonsajová asociácia
Ulica: GALAKTICKÁ
Súpisné číslo: 32
PSČ: 04012
Obec: Košice

Termín na poukázanie je 30.5.2022 pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ a 31.3.2022 pre ostatných.

Za každé poskytnutie 2% vopred Ďakujeme SBA.