2% z daní za rok 2020

   Pre tých, ktorí by 2% zo svojich daní chceli poskytnúť na fungovanie SBA, je dostupné tlačivo na tejto adrese: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 30869625

Pravna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno: Slovenská bonsajová asociácia

ulica: GALAKTICKÁ

supisne cislo: 32

psc: 04012

Obec: Košice

Termín na poukázanie je 30.4.2021 pre zamestnancov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ a 31.3.2021 pre ostatných.

Za každé poskytnutie 2% vopred Ďakujeme SBA.