fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Prihláška
na Národnú výstavu 2023

Online prihláška

Od 2. do 4. júna 2023 počas akcie „dni Brezna“ bude prebiehať pod záštitou Japonskej ambasády v priestoroch hotela Ďumbier 20. Národná výstava . Do 15.5.2023 môžete prihlásiť Vaše bonsaje a suiseki. Zároveň sa môžete prihlásiť aj do Súťaže nových talentov. Pre prihlásenie použite formulár na konci tejto stánky.

 

Otváracie hodiny pre verejnosť

 • piatok 2.6. 9:00 – 18:00
 • sobota 3.6. 9:00 – 18:00
 • nedeľa 4.6. 9:00 – 16:00

 

Časový harmonogram:

 • štvrtok 1.6. 9:00 – 18:00 inštalácia a fotodokumentácia výstavy (vstup len pre organizátorov a vystavovateľov)
 • piatok 2.6. 10:00 – 11:00 slávnostné otvorenie výstavy
 • sobota 3.6.
  • 9:00 – 13:00 súťaž nových talentov
  • 19:00 slávnostný galavečer + valné zhromaždenie SBA
 • nedeľa 4.6. po 16:00 hod odinštalovanie výstavy

 

Z najdôležitejších informácií vyberáme:

 • možnosť navrhnúť zloženie poroty, ktorá hodnotí stromy v kategórii verejnosť
 • galavečer je spoplatnený sumou 30 EUR na osobu a treba sa prihlásiť vopred
 • novinky v organizácii výstavy a hodnotenia si môžete prečítať na tejto stranke v serkcii Novinky

 

Miesto

 

Hotel Dumbier

Prihláška na Národnú výstavu

Záväzná prihláška na Národnú výstavu 2023 v Brezne. Posledný termín na prihlásenie je 15. máj 2023.

Talenty Prihlasujem sa na Súťaž talentov. Zaškrtnite políčko nižšie, ak sa chcete zúčastniť súťaže v tvarovaní bonsajov 3.6.2023 o 9:00

Údaje o členovi

Súťaž talentov

Záväzne objednávam uvedený počet lístkov v cene 30 EUR/osobu, 3.6.2023 19:00. Strieborní členovia majú jeden vstup zadarmo, ďalšie za sumu 30 €/osoba, musia ale vyplniť počet lístkov aj vrátane seba.

Členovia poroty
Od roku 2018 môžu členovia vybrať členov poroty, ktorá hodnotí vystavené bonsaje a udeľuje ceny verejnosti. Do políčka nižšie vpíšte mená ľudí, ktorých nominujete do poroty. Oddeľte ich čiarkou. Nemôžete navrhnúť seba.

Vystavovanie bonsajov
Vyplňte informácie o bonsajoch, ktoré chcete vystavovať. V prípade veľkého záujmu si prezídium vyhradzuje právo znížiť počet vystavovaných stromov na jedného vystavovateľa (pravidlo je, aby mohol vystavovať každý).

Dovoz stromov
Dovoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Odvoz stromov
Odvoz stromov si každý člen zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Druh stromu slovensky a latinsky, informácia o miske. Dôležitá informácia je aj miesto v cm, ktoré strom potrebuje na prezentáciu.

Vystavovanie Suiseki
Vyplňte informácie o suiseki, ktoré chcete vystavovať