fungovanie organizácie

NÁRODNÉ VÝSTAVY

Výsledky práce členov SBA

za daný rok.

Galéria Výstava Košice

Milí priatelia bonsajov a suiseki,

Dovoľte, aby som poďakoval všetkým vystavovateľom a hlavne všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní Národnej výstavy v Košiciach.

Výstavy sa zúčastnilo 30 vystavovateľov, ktorí vystavili 80 bonsajov a 25 suiseki.

Slávnostného otvorenia 11. národnej výstavy bonsajov a suiseki v Košiciach sa zúčastnil riaditeľ Botanickej záhrady doc.RNDr. Sergej Mochnacký, Csc.

Všetky vystavené bonsaje a suiseki hodnotil Václav Novák prezident Českej bonsajovej asociácie a zároveň podpredseda Európskej bonsajovej asociácie.

Program

Piatok  17. 5. 2013

9:30

 • Slávnostné otvorenie výstavy

Sobota 18. 5. 2013

9:30 – 12:30

Prednášky:

 • SUISEKI – Martina Vyhlídalová
 • SUISEKI – Vincent Vadovský
 • MYRTA AKO BONSAI – Rudolf  Fraštia
 • NETRADIČNÉ  BONSAJOVÉ  MISKY – Erik Križovenský

9:30 –  12:30

 • Súťaž nových talentov SBA

12:00 – 13:00 

14.00 – 18:00 

Ukážky tvarovania :

 • VÁCLAV  NOVÁK
 • MILAN  ROSKOŠ

19:00

 • Galavečer – slávnostné odovzdávanie cien

Nedeľa 19. 5. 2013        

13.00 – 17.00

Ukážky tvarovania

 • Juraj Szabó
 • Peter Vítez
 • Miloš Trpák
 • Milan Miko
 • Peter Šaffo

Ocenenia

Pre tých, ktorí nemali tú možnosť zúčastniť sa odovzdávania cien na Národnej výstave by som rád zverejnil ceny, ktoré boli v Košiciach udelené.

Ocenenie Bonsai

 •       Bonsai Grand Prix – Peter Šimon – Borievka čínska
 •       Cena SBA Bonsai – Peter Šaffo – Hrab obyčajný
 •       Cena SBA Bonsai – Milan Roskoš – Vaigela mnohokvetá
 •       Cena SBA Bonsai – Peter Chrena – Tis media „Hicksii“
 •       Cena SBA Bonsai – Dagmar Szabóová – Brest drobnolistý
 •       Cena SBA Bonsai – Róbert Vaško – Hrab korejský
 •       Cena SBA Bonsai – Pôvodný slovenský strom – Ján Kočerha  – Breza previsnutá
 •       Cena SBA Bonsai  Shohin – Miloš Trpák – Kolekcia shohin
 •       Cena SBA Bonsai  Shohin – Július Kolesár – Drieň obyčajný
 •       Cena SBA Bonsai  Shohin – Vladimír  Ondejčík – Kolekcia shohin
 •       Cena EBA – Award of  merit – Július Kolesár – Fagus sylvatica
 •       Cena prezidenta ČBA – Vincent Vadovský – Lipa malolistá
 •       Cena riaditeľa Botanickej záhrady – Miloš  Trpák – Nátržník krovitý

Ocenenie Suiseki

 • Suiseki Grand Prix – Martin Krivošík – TORZO
 • Cena SBA Suiseki – Martina Vyhlídalová – TAMAGATA  ISHI
 • Cena SBA Suiseki – Vincent Vadovský – OPIČAK

Diplom za prácu pre SBA

Za prácu  pri úprave a správe webových stránok SBA bol udelený diplom Ladislavovi Lenčuchovi

Nový talent SBA

Súťaže Nový talent sa zúčastnili 9 súťažiaci: Martin Holúbek, Dalibor Kolibár, Róbert Krafčík, Milan Kuvík, Ladislav Lenčucha, Rastislav Moravčík, Norbert Németh, Rastislav Šimo, Ľubomír Štrba

 1. miesto získal  Milan Kuvík
 2. miesto získal  Norbert Németh
 3. miesto získal  Ladislav Lenčucha

Všetkým oceneným ešte raz gratulujem a teším sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Plagát

11_NVBaS_Kosice_poster na stránku nový

Miesto

Národná výstava 2013 sa uskutočnila v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach v termíne 17-19. máj 2013.