Ak hľadáte podstránky súvisiace s členstvom, tie sa nachádzajú tu:

Ako a prečo sa stať členom SBA?

 • Chcem sa zúčastňovať celonárodných výstav Bonsajov a suiseki na Slovensku
 • Chcem sa zúčastňovať súťaží o nové talenty ?
 • Chcem vystavovať svoje bonsaje na prestížnych výstavách v celej Európe?
 • Chcem sa zúčastniť súťaže o nové talenty na výstavách EBA?
 • Chcem sa zúčastňovať zájazdov na výstavy bonsajov a suiseki,do bonsaj centier a pod.?
 • Chcem sa stretávať s priateľmi na workschopoch za účasti zahraničných bonsajových majstrov ?
 • Chcem spolupracovať s bonsaistami z rôznych kútov Slovenska, byť prínosom pri organizácii rôznych spoločných akcií ?
 • Chcem sa podieľať na rozhodovaní, kedy a akým spôsobom budeme organizovať výstavy, hodnotiť ich a spoločne zdieľať potešenie z nich?
Ak ste si odpovedali „áno“ čo i len jedenkrát , chcete byť súčasťou Slovenskej a zároveň Európskej bonsajovej asociácie.

Spôsob, ako sa ním stať je veľmi jednoduchý.

Pokiaľ ste registrovaný v niektorom zo slovenských bonsajových klubov, kluby majú svojich zástupcov vo výbore SBA a môžu Vám poskytnúť prvú informáciu. Najlepšie Však kontaktujte niektorého z členov výboru SBA. Oznámite mu svoje rozhodnutie stať sa členom Slovenskej bonsajovej asociácie, meno, adresu a najrýchlejší kontakt na Vás. Alternatívne vyplňte elektronický formulár. Juraj Szabó (mob. 0907 928 826, mail bonsaj1975@atlas.skmá na starosti členskú základňu. Poštovou poukážkou, prevodným príkazom, alebo iným spôsobom uhradíte členský poplatok na účet: BBAN: 9465998 / 5200 IBAN: SK16 5200 0000 0000 0946 5998  a stávate sa členom Slovenskej bonsajovej asociácie, zároveň aj členom Európskej bonsajovej asociácie. Do správy pre príjemcu prosím napíšte “Clen Meno Priezvisko”, kde uveďte svoje meno a priezvisko.

Aký je poplatok?

 • Poplatok pre obnovenie členstva je 15 €.
 • Poplatok pre dôchodcov (starobný, invalidný, výsluhový) je 10 €
 • Pre nových členov je 15 €.

QR kód pre banking v mobile

Ak ste klientom banky, ktorá vo svojom bankingu podporuje Pay by square (Slovenská sporiteľňa, UniCredit banka, ČSOB, VÚB, Tatra banka alebo Prima banka), môžete využiť nasledovné QR kódy pre úhradu členského. Nezabudnite upraviť účel platby do tvaru “Clen Meno Priezvisko”, kde treba vložiť Vaše údaje. ClenskeNovy

Prihláška

Formulár nemusíte vypĺňať opakovane každý rok, Ďalší rok postačuje uhradiť členske, ak nedošlo k zmene údajov. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze. [contact-form-7 id=”3859″ title=”Registračný formulár”] Tešíme sa na Vás.