15. NV – 2017 Košice

Národná výstava bonsajov a suiseki sa uskutoční 5. až 8. mája 2017 v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach.

Termín

5. – 8. mája 2017

Miesto

Botanická záhrada UPJŠ
Mánesova 23
040 01 Košice

Organizačné pokyny

Dovoz a odvoz exponátov

Výstava sa koná spolu s výstavou Bonsai Cassovia 2017. Exponáty môžete priviezť v piatok 5.5. doobeda a budú vystavené už v piatok, alebo ich môžete priviezť v sobotu 6.5. do 9:00 a budú vystavené od soboty. Odvoz exponátov je možný v nedeľu 7.5. od 16:00 alebo v pondelok 8.5. počas dňa. Túto informáciu zaznačte prihlášky.

Vstupné

Vstupné je pre členov a vystavovateľov zdarma.

Workshop

Počas soboty a nedele sa bude konať workshop, resp. spoločná dielňa, kde členovia môžu pracovať na svojich stromoch a vzájomne si pomáhať, či prediskutovať tvar stromu. Svoju účasť zaznačte do prihlášky.

Súťaž talentov

Súťaž talentov sa uskutoční v sobotu 6.5.2017 o 9:30. Svoju účasť zaznačte do prihlášky.

Galavečer

Galavečer sa bude konať v sobotu 6.5.2017 o 19:00. Vstup je 10 EUR na osobu a je potrebné sa prihlásiť predom. Svoju účasť zaznačte do prihlášky.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie sa bude konať v nedeľu 7.5.2017 o 9:00.

Návrhy na odsúhlasenie

Prezídium v priebehu posledného roku pracovalo na úprave pravidiel tak, aby čo najviac vyšlo v ústrety požiadavkám členov a zlepšilo možnosti na naplnenie cieľu SBA. Na valnom zhromaždení predostrie svoje nápady. Členovia ich môžu pripomienkovať, meniť a následne za ne hlasovať. 

Témy:

 1. Zmena spôsobu oceňovania stromov a výberu nominácií na EBC
 2. Doprava stromov na EBC
 3. Zmena spôsobu výberu nového talentu a výberu nominanta na EBC
 4. Zadefinovanie pravidiel pre organizáciu výstavy
  1. termín
  2. valné zhromaždenie
  3. galavečer

Zberné miesta

Zoznam bude priebežne doplnený podľa záujmu:

 • Nitra 4.5. (iba medzizastávka)
 • Bratislava od 3.5.

Prihláška

Zhrnutie
Názov
Národná výstava bonsajov a suiseki
Miesto
Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23,Košice,-040 01
Začiatok
5.5.2017
Koniec
8.5.2017