Zo starých drevín z trnavskej pešej zóny budú bonsaje

Členovia trnavského bonsaj klubu tento víkend vykopávali dreviny z pešej zóny, ktorá bude rekonštruovaná.

Viac tu:

http://www.trnavskyhlas.sk/c/11347-zo-starych-drevin-z-trnavskej-pesej-zony-budu-bonsaje.htm