Slovenský východ – Milan Roskoš

26. februára 2015 bol uverejnený v regionálnych novinách Slovenský východ článok o Milanovi Roskošovi.