Nezaradené

2% z daní za rok 2020

   Pre tých, ktorí by 2% zo svojich daní chceli poskytnúť na fungovanie SBA, je dostupné tlačivo na tejto adrese: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI IČO: 30869625 Pravna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE Obchodné meno: Slovenská bonsajová asociácia ulica: GALAKTICKÁ…
Čítať viac