Zápisnice

V tejto kategórii sa nachádzajú zápisnice zo stretnutí, finančné správy a iné oficiálne dokumenty obsahujúce rozhodnutia, dohody a plány vedenia asociácie