Seriál Jána Zágoršeka

Seriál Jána Zágoršeka o suiseki. Okrem informácii obsahujú jednotlivé články aj veľa obrázkov na ilustráciu.

Seriál Jána Zágoršeka 13 – Objektové suiseki – abstraktný tvar

Sugestívne kamene, ktoré sú tvarovo veľmi zaujímavé, ale na prvý pohľad nepripomínajú krajinnú scenériu alebo všeobecne známy objekt, zaraďujeme do skupiny abstraktných suiseki. Svojou štruktúrou, množstvom otvorov, priehlbín, rýh či výstupkov priam vyzývajú k dlhšiemu skúmaniu, hľadaniu súvislostí a k fantazírovaniu nad ich krásou….
Čítať viac

Seriál Jána Zágoršeka 12 – Objektové suiseki – obydlie, strom, loď a iné predmety

Ako vzory pre suiseki evokujúce predmety každodenného užívania a dennej potreby môže slúžiť hocičo. Z najširšieho hľadiska do tejto podkategórie sugestívnych kameňov možno zaradiť napríklad obydlia (najmä chalúpky vidieckeho rázu), flóru všeobecne (najviac stromy a jednotlivé druhy ovocia), člny, mosty, časti odevu (obuv,…
Čítať viac

Seriál Jána Zágoršeka 11 – Objektové suiseki – divé zviera

Štýl „divé zviera“ patrí k najčastejšie uplatňovaným štýlom spomedzi objektových suiseki. Oproti „domácim maznáčikom“ sú sugestívne kamene znázorňujúce divú zver vážnejšie, dramatickejšie, akési dôstojnejšie, a preto aj uznávanejšie. Vo všetkých prípadoch však treba ctiť a rešpektovať silu prírody, ktorá nám takéto umelecké…
Čítať viac

Seriál Jána Zágoršeka 10 – Objektové suiseki –domáce zviera

Tak ako príroda poskytuje nepreberné množstvo kameňov evokujúcich prírodné scenérie, tak je tomu aj v prípade tzv. zoomorfných kameňov. Sú síce oveľa náročnejšie na vyhľadávanie, pretože by mali mať zaujímavejší, štruktúrovanejší tvar, ale pomerne často sa podarí nájdený kameň niektorému z miliónov…
Čítať viac