Správa o hospodárení za roky 2014-2018

Správa je dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :    
dotácia 2% z daní / B   1,426.68 €
úroky v banke / B   0.30 €
osobný vklad/Juraj Szabó/HOT   379.85 €
členské / B   4,535 €
Dotácia pokladne/Juraj Szabó/HOT   1,590.00 €
SPOLU :   7,931.83 €
     
VÝDAVKY v období :    
Websupport / B   201.04 €
notárske poplatky / HOT 100 + B 50   150.00 €
poplatky banke / B   227.48 €
vrátenie vkladu/Juraj Szabó / B   379.85 €
EBA membership fee / B   688 €
zasadnutie / EBA / B   119.62 €
preukazy členov + diplomy / B   207.38 €
náklady/Národná výstava / HOT 1208,38 + B 1109,70   2,318.08 €
príspevok na nový talent / B   313 €
príspevok vystavovateľovi / B   200.00 €
príspevok delegátovi / B   150 €
spotreba PHM / školenie / HOT   91.88 €
kancelárske potreby / HOT 159,40 + B 179,86   339.26 €
poštovné / HOT   81.90 €
príspevok na odvoz stromčekov / B   150.00 €
Výber z bank.účtu/Juraj Szabó/ B   1,590.00 €
SPOLU :   7,207.49 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 5,962.38 €
(01.08.2014 – 12.04.2018) Hotovosť 1,969.85 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 5,565.90 €
(01.08.2014 – 12.04.2018) Hotovosť 1,641.56 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.08.2014 1541.59
  K.S. k 12.04.2018 1,937.57 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.08.2014 0.00 €
  K.S. k 12.04.2018 328.29 €
     
     
V Košiciach, 25.04.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó    

Správa o hospodárení do apríla 2018

Správa je dostupná na stiahnutie.

PRÍJMY v období :    
členské / B   1,093 €
dotácia / 2% z dane   0.00 €
SPOLU :   1,093.00 €
     
VÝDAVKY v období :    
websupport-hosting / B   0.00 €
poplatky banke / B   22.90 €
notárske poplatky / B   0.00 €
EBA membership 2018 / B   172.00 €
     
     
     
     
SPOLU :   194.90 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 1,093.00 €
(01.01.2018 – 12.04.2018) Hotovosť 0.00 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 194.40 €
(01.01.2018 – 12.04.2018) Hotovosť 0.00 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2018 1,039.47 €
  K.S. k 12.04.2018 1,937.57 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.01.2018 328.29 €
  K.S. k 12.04.2018 328.29 €
     
     
V Košiciach, 22.04.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó    

Správa o hospodárení 2017

Súbor na stiahnutie je k dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :    
členské / B   762 €
dotácia / 2% z dane /B   640.67 €
SPOLU :   1,402.67 €
     
VÝDAVKY v období :    
websupport-hosting / B   55.03 €
poplatky banke / B   61.99 €
notárske poplatky / B   50.00 €
príspevok / Národná výstava 2017/ B   150.00 €
príspevok / borievky na súťaž / B   63 €
diplomy, preukazy / B   87 €
vrátenie vkladu r.2016 / Juraj Szabó /B   208.38 €
príspevok na odvoz stromčekov / B   150.00 €
SPOLU :   825.87 €
     
Celkové príjmy OTP Banka 1,402.67 €
(01.01.2017 – 31.12.2017) Hotovosť 0.00 €
     
Celkové výdavky OTP Banka 825.87 €
(01.01.2017 – 31.12.2017) Hotovosť 0.00 €
     
     
     
     
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2017 462.67 €
  K.S. k 31.12.2017 1,039.47 €
     
Prevádzková pokladňa : P.S. k 01.01.2017 328.29 €
  K.S. k 31.12.2017 328.29 €
     
     
V Košiciach, 30.01.2018    
Vypracoval : Juraj Szabó    

Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2011

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť 235,00 €
Na účet 580,00 €
Iné príjmy:
2% z daní 988,32 €
sponzorský dar Štefanovič (hotovosť) 100,18 €
sponzorský dar mesto Komárno 250,00 €
vrátený zostatok z NV Komárno 97,79 €
bankové úroky 0,50 €
vklad hotovosti z banky (hotovosť) 400,00 €
Spolu príjmy na účet 1916,61 €
Spolu príjmy v hotovosti 735,00 €
Spolu príjmy 2651,61 € 

 

Výdavky za obdobie:

Vrátený zostatok pôžičky Štefanovič (hotovosť) 93,32 €
Poplatky banke 60,90 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk 19,92 €
Webhosting 80,50 €
Poštovné (hotovosť) 59,80 €
EBA členské 179,00 €
Vrátenie pôžičky Štefanovič kolky – poplatky 76,82 €
Notársky úrad (hotovosť) 62,56 €
Vzdelávanie-honoráre školiteľov NV Komárno (hotovosť) 200,00 €
Príspevok na rozvoj bonsajistiky –doprava na NV (hotovosť) 50,00 €
Príspevok na vzdelávanie a rozvoj bonsajistiky – Školenie  Duseldorf, Plzeň 350,00 €
Príspevok na rozvoj bonsajistiky- nájomné NV 400,00 €
Výber hotovosti do pokladne 400,00 €
Výdavky NV Komárno (hotovosť) 171,53 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť) 97,79 €
Výdavky banka 1567,14 €
Výdavky pokladňa 735,00 €
Spolu výdavky za obdobie 2302,14 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2011

Bežný účet P.S. 01.01.2011 990,38 €
Bežný účet K.S. 31.12.2011 1339,85 €
Pokladňa P.S. 01.01.2011 0,00 €
Pokladňa K.S. 31.12.2011 0,00 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 1339,85 €
 V Bratislave 31.12.2011
Dáša Hoďová